Vormgeven keuzedelen

Op dit moment ben ik bezig met het vormgeven van een aantal keuzedelen binnen het onderwijs aanbod. Op de meeste scholen wordt dit vooralsnog gezien als een kleine verandering, die met zo weinig mogelijk  leraar uren  gegeven moet kunnen worden.

Maar in feite is het een majeure verandering waar 15 % van de leertijd mag worden ingezet om beter te kunnen aansluiten bij de wensen van de markt en van de individuele student. Dat betekent natuurlijk ook dat dat op termijn zo’n 15 % van de leraar uren zullen gaan worden.  De kunst is denk ik om te beginnen te onderzoeken wat je als studie altijd EXTRA hebt gedaan in het verleden. Vaak niet echt benoemd en anders binnen de vrije ruimte. Veel van deze  extra activiteiten zijn geschikt om binnen de keuzedelen terecht te komen. Maar dan moeten we nog gaan bepalen wat we als keuze willen geven aan studenten en wat we echt noodzakelijk vinden voor al onze studenten. Dit is een hele speurtocht, die uiteindelijk als slot akkoord heeft de daadwerkelijke invulling van de keuzedelen zelf. Ik kan het gehele traject begeleiden en ook uitvoeren voor zover gewenst.