Opzetten nieuwe opleidingsstructuur

In Amsterdam Zuidoost heb ik een opleiding Groothandel van 7 studenten omgevormd tot een opleiding met 150 studenten. Kern van deze  opzet was de flexibilisering van de opleiding. De uitdaging van modern onderwijs is hoe je echt maatwerk kan leveren en flexibiliteit binnen het onderwijs. Wat is het evenwicht tussen klassikale instructie, groeps-  en individueel werk? Daar zijn veel verschillende modellen voor, maar geen enkel model is passend voor dat specifieke team met die specifieke opleiding. Hoe beter je aansluit bij de behoeftes en mogelijkheden die er zijn, hoe meer kans op succes. Door actief mee te werken kan ik een nieuw haalbaar model op poten zetten, waar een team zich ook echt eigenaar van voelt, dus ook wil uitvoeren. Een model waarin ruimte komt voor snellere leerlingen, maar ook leerlingen die meer begeleiding nodig hebben. Dus geen model voor slechts 1 categorie van studenten.

Ik ben er van overtuigd dat als je je onderwijs daadwerkelijk meer aansluit aan de individuele student, en een heel duidelijk beroepsprofiel aanlegt, dat studenten aantrekt. Ik kan daar voor zorgen.