Ontwikkelaar

Onderwijs ontwikkelen

Onderwijs is een weergave van de maatschappij. De maatschappij verandert snel, het onderwijs dus ook. De vereiste veranderingen stellen hoge eisen aan onderwijsinstellingen. Teams zijn al hun tijd bezig om aan steeds meer interne eisen te voldoen, terwijl er steeds opnieuw veranderingen hun kant op worden gestuurd. In teams bestaat de angst voor het onbekende, het gevoel van voortdurend overbelast zijn en de weerzin tegen de beleidsmakers die hen steeds weer met nieuwe taken overladen.

Ik wil mijn expertise gebruiken om de kloof tussen beleid en de uitvoerders te doorbeken. Ik ga uit van de voorgenomen veranderingsdoel en ga dan met het team onderzoeken wat dat voor hen betekent en neem hem daadwerkelijk werk uit handen. Dat wil zeggen Ik vertaal de vraag naar wat dat binnen dit specifieke team inhoudt. Wat zijn voor hen de winfactoren, i.p.v. de bedreigingen. Ik werk met het team mee tijdens het proces van verandering.  Laat het niet met een aantal sjablonen en invuloefeningen, maar ga echt met de teams aan de slag.

Mijn doelgroep is in eerste instantie het MBO veld.

Mijn bewezen vaardigheden liggen op velerlei onderwijsinhoudelijke gebieden. Hierbij valt te denken aan.

  • Ondernemerschap
  • Vormgeven Keuzedelen
  • Opzetten nieuwe opleidingsstructuur
  • Maken van verantwoordingsdocumenten