Ondernemerschap

Met College for Business ben ik in Almere bezig geweest te bekijken wat ondernemerschap betekent binnen ieder beroep. Van verpleegster tot aan acteur. Van timmerman tot websitedesigner. Nederland heeft een in verhouding laag aantal mensen dat op jonge leeftijd besluit hun beroep voor eigen risico en geld binnen een eigen bedrijf te gaan uitvoeren. Steeds vaker worden ze daar wel toe gedwongen en dan missen ze de tools die daar voor nodig zijn.

De meeste bureaus en adviseurs die zich richten op ondernemerschap binnen het onderwijs gaan uit van een standaard invulling, gebaseerd op het ondernemingsplan, zoals dat nog steeds bij de Kvk wordt gemaakt. Wat zij niet of onvoldoende doen is zich echt te verdiepen in de verdienmodellen binnen het specifieke beroepenveld, waar ze mee bezig zijn. Binnen handel is nog steeds alles gericht op het ondernemen in fysieke winkel of groothandel, terwijl internethandel of een marktkraam laagdrempeliger is en veel gemakkelijker bereikbaar voor een jonge ondernemers. Ik zou binnen opleidingen die kant meer willen binnenbrengen. Zorg dat jongeren daadwerkelijk kleinschalig gaan ondernemen i.p.v. denken en schrijven over grootschalig ondernemen.

In het artiesten of kunstenaars vak kun je geen ondernemer zijn zonder je weg te kunnen vinden in het  subsidielandschap van ons land. Waarom brengen we dan deze manier van denken dan niet in een benadering over ondernemerschap binnen deze opleidingen. Niet de beste kunstenaar, maar de kunstenaar die het best de publieke opdrachtgevers kan vinden verdient de beste boterham. Je ontzegt een kunstenaar zijn gedroomde leven, zonder hem daar op voor te bereiden

Kijken wat ondernemerschap betekent binnen de gekozen opleiding is en dat ook werkelijk vormgeven in het onderwijs is mijn expertise.

Natuurlijk draag ik zorg dat de inhoudt uiteindelijk aansluit bij het kwalificatiedossier voor het keuzedeel Ondernemerschap, maar dat mag op zich niet de uitgangspositie zijn. Het gaat bovenal om de beroepsrelevatie.