Maken van verantwoordingsdocumenten

De druk binnen ons onderwijs is groot. De kwaliteitsnormen zijn vastgelegd in een inspectiekader, maar voor veel teams is dat  een abstract en onbruikbaar document. Zij willen gewoon aan het werk. Binnen de organisatie wordt echter de druk gevoeld te voldoen aan het kader, en als dat is gelukt verder uit te groeien tot excellent. Een team dat niet voldoet kan zijn repercussies hebben op andere locaties waar dezelfde opleidingen worden gegeven.

Beleidsmakers en onderwijsgevenden denken te vaak dat hun beide doelen verschillend zijn, waar dat meestal niet nodig is. Er van uit gaande dat u goed personeel heeft, zijn zij begaan met hun studenten en geworteld in een beroepenveld. Beide kenmerken betekenen dat ze hun onderwijs maken in het belang van hun studenten en naar de vraag van het werkveld. Vaak is het probleem meer, dat dingen niet goed zijn vastgelegd, dan dat dingen niet goed wordt gedaan. Ik heb ervaring om de bestaande procedures en werkzaamheden samen te vatten in verantwoordingsdocumenten, die de basis kunnen vormen voor de rapportering naar inspectie en auditoren. Ik zal niet de collega’s steeds opdracht geven dingen o te schrijven, maar met hun uitzoeken hoe het gaat om dat dan op papier te zetten. Ook kan ik een rol spelen om daar waar wel echt dingen nkiet goed gaan ook meer te doen dan window dressing en echt inhoudelijk aan de slag te gaan met de nodige aanpassingen.